Årsmöten

Årsreovisningarna återfinns under Föreningen / Årsredovisningar.

Den som har en motion att lämna in fyller i blanketten Motion till årsmöte. Senast den 15 mars ska motioner vara styrelsen till handa inför det årsmöte som äger rum i maj/juni varje år.

Handlingar till årsmötet - kallelse, dagordning, motioner mm - skickas till medlemmarna via e-post.