Styrelsen

Vid Brf Glasbruket 1s årsmöte den 21 maj 2019 valdes nedanstående personer att ingå i styrelsen.

 

Ordförande

Peter Algotsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44 Limhamn
Mobil: 0708-16 18 91
E-post: peter[snabel-a]pasupport.se


Sekreterare

Lucas Jönsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44  Limhamn
Tel: 040-16 04 77
Mobil: 0733-22 88 82
E-post: lucas[snabel-a]bylundjonsson.com


Kassör

Nils-Olof Ek
Glasbrukskajen 10 B
216 44 Limhamn
Mobil: 0708-38 27 00 
E-post: nils.olof.ek[snabel-a]gmail.com


Ledamöter

Lars-Erik Ivarsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44 Limhamn
Mobil: 0708-30 44 19
E-post: lars-erik.ivarsson[snabel-a]telia.com

Fanny Uhrberg
Glasbrukskajen 10 C
216 44 Limhamn
Mobil: 0727-24 43 45
E-post: fanny.uhrberg[snabel-a]gmail.com 


Suppleanter

Metin Hamid
Glasbrukskajen 10 B
216 44 Limhamn
Mobil: 0722-84 89 90
E-post: metin_mff[snabel-a]hotmail.com 


Ekonomisk förvaltare

Brf Glasbruket 1
c/o BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15
214 31 Malmö
E-post: brf@bonea.se


Revisor

Alexander Larsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 4009
203 11  MALMÖ
Tel: 010-212 68 55
E-post: alexander.larsson[snabel-a]pwc.com