Styrelsen

Vid Brf Glasbruket 1s årsmöte den 23 maj 2017 valdes nedanstående personer att ingå i styrelsen.

 

Ordförande

Maria Nordblad Stålgard
Glasbrukskajen 10 A
216 44 Limhamn
Mobil: 0723-23 62 41
E-post: maria_nordblad[snabel-a]hotmail.com
 


Sekreterare

Lucas Jönsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44  Limhamn
Tel: 040-16 04 77
Mobil: 0733-22 88 82
E-post: lucas[snabel-a]bylundjonsson.com


Kassör

Nils-Olof Ek
Glasbrukskajen 10 B
216 44 Limhamn
Mobil: 0708-38 27 00 
E-post: nils.olof.ek[snabel-a]gmail.com


Ledamöter

Peter Algotsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44 Limhamn
Mobil: 0708-16 18 91
E-post: peter[snabel-a]pasupport.se

Adam Nouno
Glasbrukskajen 10 C
216 44 Limhamn
Mobil: 0709-64 13 79
E-post: adam.nouno[snabel-a]gmail.com


Suppleanter

Lars-Erik Ivarsson
Glasbrukskajen 10 A
216 44 Limhamn


Ekonomisk förvaltare

Brf Glasbruket 1
c/o BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15
214 31 Malmö
E-post: inbox.lev.382021[snabel-a]arkivplats.se


Revisor

Björn Bengtsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 4009
203 11  MALMÖ
Tel: 040-641 27 00