Värme

Värmen styrs av en utegivare. Under vår och höst kan det vid vissa tillfällen bli ett visst obehag när utetemperaturen är ojämn.


Värme i lägenheter

Vi har som krav att temperaturen i lägenheterna ska vara minst 21 grader och vi har som mål att man ska kunna välja 22 grader om så önskas. Eftersom vårt hus ligger utsatt för kraftig vind finns ibland svårigheter att hålla 21 grader, men vi gör så gott vi kan för att kompensera för blåsigt väder etc.

Att spara på värmen gör vi både för att skona vår miljö och för att spara pengar.

Värmen i vårt hus kommer från fjärrvärme och från en värmepump som tar tillvara värmen i luften från huset.

Se intyg från EON: El från Vindkraft

Akuta frågor kan ställas till Peter Algotsson och frågor som kan vänta ställas till info@glasbrukskajen.com


Värme i källare förråd och trapphus

Vi strävar efter att hålla 17 grader i alla trapphus och källare.


Att mäta temperatur

Temperaturen ska mätas när alla fönster och balkongdörrar är stängda. Man ska mäta minst en meter in i lägenheten och minst en meter över golvnivå.